Restrup Enge Forsamlingshus

Velkommen

Så er Forsamlingshuset atter klar til at blive lejet ud, efter at Corona’en har holdt alle i et jerngreb i flere måneder.

Prisen for et års medlemskab er 250 kr. for en hustand og 125 kr. for enlige.