Restrup Enge Forsamlingshus


februar 13, 2012

Generalforsamling 2012

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 14. marts kl. 1900 i Restrup Enge Forsamlinshus.

Der to bestyrelsesposter på valg, da Lone og Ditte har valgt at takke af efter mange aktive og gode år i bestyrelsen. Derfor har huset brug for din hjælp og dit engagement, så stil op til bestyrelsen, og vær med til at påvirke husets og lokalsamfundets fremtid.

Huset er vært ved lidt brød og kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig.