Restrup Enge Forsamlingshus


april 12, 2016

General forsamling.

Den 8-3-16 blev året general forsamling afholdt.

Der blev skiftet en smule ud i bestyrelsen og knap og nap 40 deltog.

 

Referat Generalforsamling Restrup Enge Forsamlingshus d. 8/3-2016

Dagsorden:

 1. valg af dirigent
 2. bestyrelsens beretning
 3. fremlæggelse af revideret regnskab ved Niels
 4. fastsættelse af kontingent
 5. indkommende forslag
 6. valg af bestyrelsesmedlemmer – I lige år vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem ( se § 4 i vedtægter) .
 7. På valg i år er Formand Ove og bestyrelsesmedlem Nina (Nina ønsker ikke genvalg) samt der skal vælges en suppleant.
 8. valg af revisor
 9. eventuelt

 

Referat:

 

 1. valg af dirigent – Knud Bak er valgt
 2. bestyrelsens beretning – Formand holder beretningen, Der er en fremgang i antallet af medlemmer til 97 hustande mod 81 året forinden. Udlejninger i 2015 er 37 mod 30 året forinden. Ælder-gynnastik er stoppet og dagplejen stoppet i 2013. Ikke de store investeringer i 2015. Rabatten ved indgangen ved Nørholmsvej er blevet asfalteret efter tilskud fra AKA-puljen. Fastelavn er i år blevet rykket til lørdag i stedet for søndag. I år var der 120 besøgende. 2 gange fællesspisninger med stort fremmøde begge gange og dette fortsætter. Til Kræmmermarked var der 16 boder og det var et stort hit at der kunne tilbydes telte til boderne. Bestyrelsen skal arbejde videre
 3. Høstfest var der 67 deltagere og alle havde en festlig aften. Dette arrangement gentages igen i 2016, musikken bliver Peter Maler fra Gjøl. Banko var ikke besøgt på samme niveau som året forinden. Næste år holder Sønderholm banko en uge efter Restrup Enge.
 4. Der er sket renovationer i lillesal og infoskiltet er sat op ved Nørholmsvej.
 5. fremlæggelse af revideret regnskab ved Niels – 69500 kr fra udlejninger i år 2015, tilskud er bla.  foreningsEl og penge tilbage fra Alm Brand. Regnskabet 2015 indeholder 11000kr i tilskud fra Aka-puljen, disse betales først i det nye regnskabsår.Aktiviteter i huset er forhøjet sidste år, størstedelen ligger fra høstfesten.Forsikringen er blevet sat ned til 8000kr. vedligeholdelse: stor udgift er fra Kent (opvasker) og der er i år brugt 7000kr i reparationer. Aktiviteter i huset har haft en udgift 29759,96kr (de godt 17000kr er fra høstfesten).Årets resultat 34074,93kr
 6. Regnskabet er godkendt af revisor
 7. Loftet er malet i storesal i år.
 8. Div. nyanskaffelser: store anskaffelser: stole 5000kr, skiltet ved vejen og ny flagstang.
 9. Udgifter: internet er lagt ind i huset og er 700kr under gruppen vand, kloak.
 10. Kontingenter er nu på 70 indbetalte pr. dato i 2016.
 11. fastsættelse af kontingent – Kontingentet er uændret fra sidste år.
 12. indkommende forslag – ingen
 13. valg af bestyrelsesmedlemmer – I lige år vælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem På valg i år er Formand Ove og bestyrelsesmedlem Nina (Nina ønsker ikke genvalg) samt der skal vælges en suppleant.Majbritt Jensen er valgt til bestyrelsen
 14. Kaj Torp er valgt til suppleant
 15. Ove Frimor er genvalgt som formand
 16. (se § 4 i vedtægter).
 17. valg af revisor – Ditte og Lone er genvalgt
 18. eventuelt
 • Nørholm Senior stiller et telt til rådighed – Bodil kan kontaktes
 • Der ønskes kl. på aktivitetskalender
 • Der ligges tanker ud om en ”pigeaften og en kortspils aften op. Tænker det skydes i gang i september 2016.
 • ForeningsEl – der oplyses lidt om hvad det er og hvordan man kan tilmelde sig. Bestyrelsen har tilmeldingssedler liggende.
 • Der opfordres til at holde øje med tavlen for informationer. Der informeres om problemet med at få informationer i borgernyt og få den delt ud. Det drøftes at Nørholm Senior og Restrup Enge forsamlingshuset tager fat i BorgerNyt (Brian) for at få en aftale i hus med omdeling.
 • Onsdag d. 4/5-2016 er der fællesspisning og der mangler nogen til at lave mad.

 

Den nye bestyrelse består nu af :

 

Ove Frimor (Formand)

Mobil: 20293844

Mail: ovefrimor@hotmail.dk

 

Niela Arild Kristensen (kasserer)

Mobil: 61705385

Mail: nielsarildkristensen@hotmail.dk

 

Susan Marina Schaadt

Mobil: 61320295

Mail: susan.m.sorensen@mail.com

 

Simon Burkal

Mobil: 28747045

Mail: simon@burkal.dk

 

Majbritt H. Jensen

Mobil: 22278200

Mail: majflem@jubii.dk

 

Kaj Torp

Mobil: 40261150

Mail: kaj@fr-reklame.dk