Restrup Enge Forsamlingshus


september 10, 2018

Privatlivspolitik for
Restrup Enges Forsamlingshus.

Kontaktoplysning på den dataansvarlige:

Restrup Enge forsamlingshus
Nørholmsvej 213
9000 Aalborg
CVR.: 30306821
Mail: mail@restrupengeforsamlingshus.dk

Restrup Enge Forsamlingshus’ bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Her indsamler vi oplysninger:
Normalt får vi oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse, og når du lejer vores hus.
Når vi afholder arrangementer tager vi billeder til brug for vores hjemmeside og sociale medier. Dvs. at når du deltager i forsamlingshusets aktiviteter giver du stiltiende samtykke til at evt. billeder må bruges på hjemmesiden mm.

Indsamling af personoplysninger:
Vi behandler følgende personoplysninger:
• Medlemsoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, indmeldelsesdato.
• Lejeoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail
• Nyhedsliste til brug for invitationer: navn, telefonnummer og e-mail
• Deltagere ved arrangementer: Evt. navn og/eller billeder

Du har altid krav på at få oplyst hvilke oplysninger vi har på dig. I så fald bedes du sende en mail til: mail@restrupengeforsamlingshus.dk
Dine oplysninger videregives ikke til trediepart.

Foreningens formål med behandling af dine oplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Til udsendelse af nyhedsbreve/invitationer til diverse arrangementer
• Som led i forenings aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
• For at kunne indgå en aftale med dig omkring leje af huset

Sletning af oplysninger:
Medlemsoplysninger: Ved udmeldelse sendes en mail til: mail@restrupengeforsamlingshus.dk.
Herefter slettes dine oplysninger i vores kartotek mm. senest april det følgende år efter udmeldelsen – dvs. i forbindelse med gennemgang af vores medlemsliste før ny kontingentopkrævning.
Lejeoplysninger: I henhold til regnskabsloven opbevares dine oplysninger i fulde 5 år, hvorefter de slettes. Du har altid krav på at få rettet / slettet urigtige oplysninger. I så fald bedes du sende en mail til: mail@restrupengeforsamlingshus.dk

 

Version 1 – maj 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.